Een aanvraag doen

Wilt u iets mogelijk maken met behulp van onze stichting? We horen graag meer over uw initiatief. Het bestuur van de stichting beoordeelt drie keer per jaar binnenkomende aanvragen: in februari, juni en november. Om er zeker van te zijn dat uw aanvraag zo snel mogelijk behandeld wordt vragen we u bij het indienen al deze gegevens te vermelden:

- naam, adres, woonplaats van de organisatie incl. contactgegevens en eventuele website
- doelgroep waar u ondersteuning voor wenst
- hoe de financiële bijdrage besteed zal worden
- eventueel winstoogmerk van uw organisatie
- eventuele begroting en/of de laatste jaarrekening (als bijlage meesturen)
- eventuele statuten (als bijlage meesturen)

U kunt uw aanvraag via mail of post indienen. Wanneer deze is behandeld, ontvangt u bericht van onze secretaris.


Adresgegevens

Stichting Frans van Uden

T.a.v. de heer Eugster

Hark 9

5236 PD ’s-Hertogenbosch