Bestuur

Het bestuur van Stichting Frans van Uden is in handen van vier echtparen. Zij beheren de eigendommen van de stichting en beoordelen aanvragen voor financiële ondersteuning. Het beheer en onderhoud van het vastgoed en de pachtgrond is in handen van een rentmeester in dienst van de stichting.

Bestuursleden van de stichting:

Voorzitter
Ies Rinkel

Secretaris
Erik Eugster

Penningmeester
Edwin van Dijk

Leden:
Joke Rinkel-van Berge
Jetty Eugster-van Bergeijk
Antine van Dijk-Krijger
André Houtman
Margriet Sander